• event building bridges: vluchtelingen verbinden met werkgevers in de infrastructuur
  • de mens centraal in infrastructuurprojecten
  • event building bridges: vluchtelingen verbinden met werkgevers in de infrastructuur
  • de mens centraal in infrastructuurprojecten
Foto's: Peter Bliek

'Het is de kunst om met wat liefde en aandacht elementen die niet als vanzelf bij elkaar passen te laten samenwerken'

Contractmanagement

Contractmanagement is voor phbm breder dan het managen van een contract. Het vraagt vakmanschap om te sturen op het contract én op de relatie tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever.

Contractmanagement

Inkoopmanagement

Inkoop is voor phbm de eerste cruciale stap in een beheerst project. phbm ondersteunt zowel opdrachtgever als opdrachtnemer bij alle activiteiten van marktconsultatie tot en met gunning.

Inkoopmanagement

Planningsmanagement

phbm gebruikt planning als brug tussen alle partijen in een projectorganisatie. Een effectieve planningssystematiek waarbij samenwerking tussen alle partijen centraal staat, ondersteunt de succesvolle realisatie en tijdige oplevering van een project.

Planningsmanagement

Risicomanagement

phbm ziet risicomanagement als het essentiële verbindende proces binnen projectmatig werken, van planstudie tot en met de beheer- en onderhoudsfase. phbm zorgt dat alle belanghebbenden betrokken zijn en blijven bij het risicomanagementproces.

Risicomanagement

Workshops

phbm deelt graag haar kennis met u: Wij organiseren regelmatig workshops voor onze klanten en collega’s. In deze workshops behandelen wij een actueel thema uit de infrastructuur en geven we inzicht in de achtergronden van dit thema.

Workshops

Ons meest recente Project

Ontwikkeling Lelystad Airport

Diensten: Planning, Projectbeheersing

Laatste Artikelen

Rijkswaterstaat Tilburg kiest voor Partners in Projectbeheersing

Rijkswaterstaat heeft in de recente uitvraag “Projectbeheersing Cluster ZN A Natte Centrales Zuid Nederland” gekozen voor Partners in Projectbeheersing. Deze overeenkomst maakt onderdeel uit van de raamovereenkomst Projectbeheersing. Partners in…

Building Bridges Celebration 2017

Na een succesvolle periode heeft phbm op 7 april j.l.het Building Bridges afgesloten. Een bijzonder initiatief waarin phbm statushouders heeft geholpen om een baan te vinden in de infrastructuur. Dit…