Ruimte voor de Lek

Pagina

Bij Nieuwegein en Vianen worden in de uiterwaarden van de Lek geulen gerealiseerd en tevens wordt de toegangsdam naar het eiland bij de stuw bij Hagestein verlaagd om de rivier meer ruimte te geven. Tegelijkertijd wordt het gebied heringericht hetgeen leidt tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. phbm voert bij dit project een aantal contractmanagementtaken uit, zoals het opstellen van de toetsplanning en het voorbereiden van toetsen.