Aanleggen Natuurvriendelijke Oevers aan de Maas

Pagina

phbm is verantwoordelijk voor het vormgeven van het contractmanagement systeem, het initiëren van werkbare processen gericht op samenwerking en kwaliteitsborging. Het monitoren van deze processen, het ondersteunen van de projectmanager bij dit UAV-gc werk in uitvoering, het schrijven van de diverse plannen en voortgangsrapportages. En het ondersteunen van het projectteam als geheel met als doel dat het project procesmatig beheerst is en de combinatie `voorloopt´ op de opdrachtgever.