Afbouw Noord/Zuidlijn

Pagina

Het laatste grote contract van de Noord/Zuidlijn is een Design and Construct contract op basis van UAV-gc. Dit afbouw contract wordt uitgevoerd in een complexe omgeving van andere ICT-contracten, veiligheid, maar ook in het speelveld van stakeholders als Eigendom & Beheer, het GVB, de architect, de vergunningverlener, de omgeving, vigerende regelgeving, de brandweer.

Het afbouw contract waar phbm de Dienst Metro ondersteunt, richt zich op de afbouw van de stations, de inrichting van alle tunnel- en stationsinstallaties, het leggen van de sporen, het aanbrengen van de liften en roltrappen en dat onder een politieke tijdsdruk. phbm ondersteunt momenteel de Dienst Metro in het kader van stakeholdermanagement. Daarbij heeft phbm ook ondersteuning geleverd in het wijzigingenproces.

contractmanagement