Busplatform en P+R terrein – Amsterdam Noord

Pagina

De gemeente Amsterdam is bezig met de realisatie een volwaardig openbaar vervoersknooppunt voor metro, bus, auto, (brom-)fiets en voetgangers in Stadsdeel Noord. De werkzaamheden aan de metro (Noord/Zuidlijn) en het stationsgebouw zijn in volle gang.
Voor de modaliteiten bus en auto wordt een busplatform en P+R terrein gerealiseerd. Het busplatform bestaat twee perrons die aan de oostelijke en westelijke zijde van het stationsgebouw worden gepositioneerd. Elk platform krijgt een overkappingsconstructie, ontworpen door Benthem Crouwel Architects, en zal bestaan uit 8 perrons voor het halteren van gelede-bussen. Het P+R terrein is verdeeld in twee separate voorzieningen, die gerealiseerd worden in de ‘oren’ van de op- en afritten van de Nieuwe Leeuwarderweg – IJdoornlaan. De twee P+R voorzieningen zullen samen voorzien in 442 parkeerplaatsen.
phbm is in de voorbereidingsfase betrokken bij het opstellen van de Vraagspecificatie deel 1 en zal in de uitvoeringsfase een rol vervullen in de contractbeheersing en de overdracht naar eigendom & beheer.

contractmanagement, systems engineering