Contractmanagement en implementatie SCB voor kennisinkoop bij Rijkswaterstaat

Pagina

Rijkswaterstaat is als uitvoeringsorganisatie verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren in Nederland. De toepassing van geïntegreerde contracten als Design&Construct (D&C) en bijbehorende methoden van contractbeheersing als Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) zijn inmiddels volledig geïmplementeerd voor de aanleg- en onderhoudsprojecten.

Afdeling Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) ontwikkelt voor Rijkswaterstaat de visie op de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en op onze leefomgeving. Hiervoor wordt kennis ingekocht bij diverse Kennisinstituten, Universiteiten, Ingenieurs- en onderzoeksbureaus. Deze contracten vragen om inbreng, innovaties en verantwoordelijkheid van deze instituten. Samenwerking is uitgangspunt bij deze contracten. Voor het contractmanagement van deze overeenkomsten wordt nu een vertaalslag van de SCB-methodiek ontwikkeld.

phbm ondersteunt WVL in het praktisch toepasbaar maken van contractmanagement aan de hand van SCB voor deze contracten, waardoor Rijkswaterstaat kan sturen op basis van regie.

contractmanagement, SCB