Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Pagina

phbm geeft marktconsultatie vorm voor Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

In de jaren ’90 is Limburg tweemaal opgeschrikt door grote overstromingen van de Maas. Om een volgende keer te voorkomen, zijn destijds tijdelijke maatregelen genomen. Project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum moet een definitieve oplossing bieden voor de hoogwaterproblematiek. Om te onderzoeken of de eisen en wensen vanuit de omgeving, die vertaald worden in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de vraagspecificaties, voldoende ruimte laten voor deskundige inbreng van de toekomstige aannemer, is besloten een marktconsultatie te organiseren. phbm heeft samen met WB de Ruimte vormgegeven aan deze marktconsultatie. In twee ronden is de markt geconsulteerd, eerst in een plenaire sessie en vervolgens in verdiepende één op één gesprekken. De uitkomsten zijn samengevat in een advies aan het projectbureau over de bepalingen in de aanbestedingsstukken en over de aanbesteding zelf.

inkoop management, marktconsultatie