Het Auditbureau: SCB bij Gemeente Haarlem

Pagina

Combinatie phbm/Project Profession ondersteunt gemeente Haarlem met systeemgerichte contractbeheersing

Het Auditbureau laat onderhoudspartners excelleren voor een duurzame, veilige en mooie openbare ruimte.

De gemeente Haarlem heeft de combinatie phbm/Project Profession Engineering Support (PPES) geselecteerd als partner voor systeemgerichte contractbeheersing (SCB) en auditwerkzaamheden voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In 2014 kondigde de gemeente Haarlem aan, als eerste in Nederland, het volledige dagelijks beheer en onderhoud openbare ruimte uit te besteden op basis van prestatiecontracten.

Het Auditbureau – de werknaam van de combinatie – verzorgt de audits voor alle prestatiecontracten beheer en onderhoud van de gemeente Haarlem. Hierbij zorgt phbm ervoor dat het volledige contractmanagement volgens SCB verloopt en co├Ârdineert zij het toetsproces. PPES levert de vakspecialisten voor Het Auditbureau en draagt zorg voor de kwaliteit en de continu├»teit van het toetsteam.

contractmanagement, samenwerking