Maatregelen aanpassen toerit Someren , A67 Eindhoven-Venlo

Pagina

De A67 is een autosnelweg met een internationaal karakter en veel (vracht)verkeer. De combinatie van de relatief korte invoegstrook vanaf de drukker wordende provinciale weg N266, en de grote hoeveelheid vrachtverkeer op de A67, zorgt voor onveilige situaties op zowel de A67 als de N266. Rijkswaterstaat gaat de oprit 35 bij Someren verlengen waardoor het verkeer meer ruimte krijgt om te kunnen invoegen vanaf de N266 naar de A67. Dit verbetert de verkeersveiligheid en draagt bij aan een vlottere doorstroming. Naar verwachting zal het verkeer vanaf juni 2015 gebruik kunnen maken van de verlengde oprit.

Phbm is medeverantwoordelijk de begeleiding en advisering van het team Contractmanagement in de voorbereidings- en uitvoeringsfase van het project. Tijdens de uitvoeringsfase zal SCB worden toegepast voor de beheersing van het contract. Phbm draagt zorg voor het afwijkingen beheer en de afhandeling van Voorstellen tot Wijzigingg (VtW). Ook is phbm mede verantwoordelijk voor het proces van onderbouwing betaling (prestatieverklaren) en de voorbereiding en deelname aan diverse overleggen.

contractmanagement