IMPAKT

Pagina

IMPAKT staat voor IMpuls Programma Aanpak Kritieke Technische infrastructuur en is onderdeel van het programma Beveiligd Werken Rijkswaterstaat. Om de kwetsbaarheid van systemen en beweegbare objecten te beperken, bezoekt een multidisciplinair team van ingenieurs en specialisten in het programma IMPAKT waterkeringen, sluizen, stuwen, gemalen, bruggen, verkeerscentrales en tunnels van Rijkswaterstaat. In totaal zijn dit 460 objecten in Nederland die verdeeld zijn over zogeheten busjes. IMPAKT controleert de beveiliging, veiligheid en betrouwbaarheid van de objecten, stelt maatregelen vast en voert deze voor een deel ook meteen door. Deze maatregelen kunnen liggen op het vlak van functionele veiligheid, fysieke beveiliging, cybersecurity en beheerprocessen. Het project is opgedeeld in verschillende fases.

Het multidisciplinaire team bestaat uit de ‘busjescoördinator’ van het ingenieursbureau Witteveen+Bos, teamleiders van organisatieadviesbureau VKA en het Centrum IV voor Verificatie & Validatie (CIVVV). De Coördinator Multidisciplinair Team van Rijkswaterstaat (CMT’er) is binnen IMPAKT aanspreekpunt namens Rijkswaterstaat en springt in waar nodig. Per busje worden er teamleden vanuit meerdere organisaties ingezet en dit vraagt om afstemming in capaciteit. phbm beheert de Masterplanning IMPAKT die hiervoor is opgesteld, waarin zowel wordt gemonitord op capaciteit en op start- en einddata van de busjes.

planningsmanagement, projectbeheersing