Prestatiecontract Dijken, Oever en Vaarwegen

Pagina

phbm is betrokken geweest bij de systeemgerichte contractbeheersing voor het prestatiecontract Dijken, Oevers en Vaarwegen (DOV). Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied heeft dit onderhoudscontract voor de looptijd van 5 jaar – met de mogelijkheid tot tweemaal één jaar verlenging – aanbesteed, waarmee de opdrachtnemer de onderhoudsverplichtingen gedurende deze periode uitvoert. De opdrachtnemer wordt hiermee geacht het areaal op integrale wijze te benaderen en te onderhouden, waarbij Rijkswaterstaat ‘stuurt op afstand’. Dit areaal omvat o.a. de dijken, oevers en vaarwegen nabij het IJsselmeer, Markermeer, de randmeren en een gedeelte van de Waddenzee ter plaatse van de Afsluitdijk.