Prestatiecontract “Integraal Vast Onderhoud Wegen”

Pagina

Prestatiecontract op basis van de UAV-GC 2005, voor het doelmatig, efficiënt en gebruikersvriendelijk contracteren van het meerjaren integrale onderhoud van het droge areaal van de Dienst Zuid-Holland. Phbm leverde ondersteuning voor het opzetten en implementeren van de projectbeheersing en het risicomanagement binnen het project. Daarnaast was Phbm betrokken bij de advisering over het contractmanagement.