Prestatiecontract Kunstwerken

Pagina

Het prestatiecontract Kunstwerken omvat de renovatie en het onderhoud van de bruggen en de schut- en spuisluizen bijbehorend de volgende complexen, te weten:

  • Lorentzsluizen;
  • Stevinsluizen;
  • Roggebotsluis;
  • Nijkerkersluis;
  • Houtribsluizen;
  • Naviduct;
  • Krabbersgatsluis.

phbm is met name betrokken geweest bij de totstandkoming van het prestatiecontract, waarbij phbm zich in het bijzonder heeft gericht op de contracteisen aangaande de remming- en geleidewerken.