Renovatie brug bij Ewijk (tender)

Pagina

De renovatie van de brug bij Ewijk maakt deel uit van het programma “renovatie stalen bruggen” van Rijkswaterstaat. Voor KWS voerde phbm een analyse uit op de aanbestedingsleidraad, de vraagspecificatie en nota’s van inlichtingen met betrekking tot de eisen aan de tui. Tevens voerde phbm een analyse uit op de offertes van leveranciers van tuien en deed aanbevelingen m.b.t. het plaatsen van een inkooporder.

Daarnaast heeft phbm de kwalitatieve tenderdocumenten gereviewd en een inventarisatie gemaakt van alle in het kader van de tender in te dienen documenten en de daaraan gestelde eisen.