Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Pagina

‘Ruimte voor de Rivier IJsseldelta’ is één van de 34 projecten van het landelijke programma Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier, waarmee het rivierengebied in Nederland veiliger en mooier wordt gemaakt. De combinatie Isala Delta, bestaande uit Boskalis en Van Hattum & Blankevoort voert het project uit. De werkzaamheden bestaan grofweg uit het verlagen van het zomerbed van de IJssel en tegelijkertijd het ontwikkelen van een hoogwatergeul. Deze hoogwatergeul wordt een zijtak van de IJssel, richting het Drontermeer.
Binnen Isala Delta draagt phbm bij aan het kwaliteitsmanagement van de organisatie en de werkpakketcoördinatie (overdracht van ontwerp naar realisatie).

kwaliteitsmanagement, projectbeheersing, systems engineering