SAA – Schiphol Almere Amsterdam – A10-Oost en A1 Diemen

Pagina

Het project SAA A10-Oost en A1 Diemen werd uitgevoerd door CADICOM om een vlottere doorstroming van het verkeer in de regio Amsterdam te bewerkstelligen. De A10-Oost en de A1 Diemen werden over een lengte van 7 kilometer verbreed van 3 naar 4 rijstroken, waarvoor tevens 10 kunstwerken verbreed moesten worden. Ook werd er 12 kilometer nieuwe (en hogere) geluidsschermen geplaatst. Het was een D&C project onder UAV-gc voorwaarden. Het project maakt deel uit van de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere en omvat het verbreden en verbeteren van de bestaande weginfrastructuur.

phbm ondersteunde door het schrijven van het verkeersmanagementplan, het omgevingsmanagementplan en in de verificatie van contracteisen. Daarbij werden diverse processen gestroomlijnd.

contractmanagement, omgevingsmanagementplan, projectbeheersing, verificatie van contracteisen, verkeersmanagementplan