Vervangen kunstwerken A59 Drongelens kanaal

Pagina

De brug over het Drongelens Kanaal en het viaduct over de Hoogeindse Rondweg bij Waalwijk zijn aan vervanging toe. Dat komt doordat er de afgelopen decennia steeds meer verkeer over de A59 is gaan rijden. Rijkswaterstaat laat daarom een nieuwe brug bouwen over het Drongelens Kanaal en een viaduct over de Hoogeindse Rondweg bij Waalwijk. Ook wordt de bestaande weg verlengd zodat er een ecologische verbindingszone kan worden gerealiseerd. Deze aanpassingen leiden tot een vlottere doorstroming van verkeer en een verbeterde verkeersveiligheid door verkleining van snelheidsverschillen. Om het verkeer om te leiden en de hinder voor het verkeer op de A59 tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken wordt een tijdelijke wegomleiding aan de zuidzijde van de A59 gelegd. Hierbij blijft de aansluiting Waalwijk-Oost beschikbaar.  De nieuwe brug en het nieuwe viaduct worden breder en langer. Vanwege de verhoging van de maximumsnelheid moet op de rijbaan richting Breda de invoegstrook van de aansluiting Drunen-West en de uitvoegstrook van de aansluiting Waalwijk-Oost worden verlengd. Deze aansluiting wordt, vanwege de beperkt beschikbare ruimte, door middel van een weefvak op elkaar aangesloten.

phbm is medeverantwoordelijk voor de begeleiding en advisering van het team Contractmanagement in de voorbereidings- en uitvoeringsfase van het project. Tijdens de uitvoeringsfase zal SCB worden toegepast voor de beheersing van het contract. phbm draagt zorg voor de toetscoördinatie, het afwijkingen beheer en de afhandeling van Voorstellen tot Wijziging (VtW). Ook is phbm mede verantwoordelijk voor het proces van onderbouwing betalingen (prestatieverklaren) en de voorbereiding en deelname aan diverse overleggen.

contractmanagement