Alexander Bell Madriz

Persoon

adviseur

Alex is een ervaren adviseur project-, planning en risicomanagement met als achtergrond civiele techniek. Zijn bachelor opleiding en het merendeel van zijn 18 jarige carrière heeft Alex in de Verenigde Staten doorlopen. Sinds 2008 heeft Alex zich in Nederland verder in planning- en risicomanagement gespecialiseerd.

Alex is zelfstandig, deskundig en oplossingsgericht. Door zijn ervaring in diverse functies bij zowel Opdrachtgevers als Opdrachtnemers in de civiele techniek, heeft Alex vaardigheden ontwikkeld om onafhankelijk en objectief de belangen van de verschillende betrokken partijen te analyseren, te vertalen naar werkbare oplossingen en de daaruit volgende werkzaamheden te coördineren.

Alex beheerst de theorie van RISMAN- en PPI-systematiek. Alex heeft als planner gewerkt aan uitdagende projecten in Nederland waaronder de aanleg van de tweede Coentunnel (PPS project) en het Utrecht OV-Terminal stationsgebouw. In beide gevallen vereiste de ingewikkelde projectfasering het opstellen en beheersen van integrale projectplanningen waarbij de afhankelijkheden tussen alle processen en partijen duidelijk gecommuniceerd en bestuurd moesten worden. Op dit moment is Alex werkzaam als programmaplanner bij het €2,8 miljard kostende sluizenprogramma van Rijkswaterstaat en als projectplanner bij het project Ombouw Amstelveenlijn van Gemeente Amsterdam Metro en Tram.

Vaardigheden

Planningsmanagement

Capaciteitsplanning

Risicomanagement

Procesbeheersing

Projectfasering

Projectmanagement