Alexander Bell Madriz

Persoon

adviseur

Alex is een ervaren adviseur projectbeheersing, planning en risicomanagement met als achtergrond civiele techniek. Zijn bachelor opleiding en het merendeel van zijn 18 jarige carrière heeft Alex in de Verenigde Staten doorlopen. Sinds 2008 heeft Alex zich in Nederland verder in projectbeheersing gespecialiseerd. Alex beheerst de theorie van RISMAN- en PPI-systematiek en hij is in staat om deze in de praktijk toe te passen. Hij heeft ook kennis en ervaring van zowel traditionele en geïntegreerde contractvormen (RAW en UAV-gc) opgedaan.

Alex is zelfstandig, deskundig en oplossingsgericht. Door zijn ervaring in diverse functies bij zowel Opdrachtgevers als Opdrachtnemers in de civiele techniek, heeft Alex vaardigheden ontwikkeld om onafhankelijk en objectief de belangen van de verschillende betrokken partijen te analyseren, te vertalen naar werkbare oplossingen en de daaruit volgende werkzaamheden te coördineren. Binnen projectteams is hij doelgericht, iemand die veronderstelde gegevens graag uitdaagt en wie graag meedenkt aan verbetering.

Alex heeft de afgelopen tien jaar als planner gewerkt aan uitdagende projecten in Nederland waaronder: Coentunnel (PPS project, aannemerscombinatie Coentunnel Construction),  Utrecht OV-Terminal (Besix), het Sluizenprogramma (Rijkswaterstaat),  Ombouw Amstelveenlijn (Gemeente Amsterdam)  en Parkway6 (aannemerscombinatie Parkway6).

Binnen phbm is Alex teamleider van de team Integrale Projectbeheersing en MT-lid. Hij is medeverantwoordelijk voor acquisitie, kennisontwikkeling en werving en selectie voor de disciplines van integrale projectbeheersing.

Vaardigheden

Projectbeheersing

Planningsmanagement

Capaciteitsplanning

Risicomanagement

Procesbeheersing

Projectfasering