David Wattjes

Persoon

adviseur

David heeft de kwaliteiten en het vermogen om gericht op goede samenwerking doelgericht te werk te gaan. David is daarin initiatiefrijk, staat open voor innovatieve benaderingen en heeft goed gevoel voor de verschillende (bestuurlijke) randvoorwaarden in de project omgeving. David stuurt van nature zijn projecten aan op basis van risicomanagement.

Door de diversiteit aan projecten waaraan David heeft gewerkt, zowel aan de kant van opdrachtgever als opdrachtnemer in de bouw- en infrasector, maakt dat David niet in de techniek blijft hangen, maar belangen van beide partijen ziet en op procesniveau kijkt. David heeft zich daarbij steeds meer gespecialiseerd in Risicomanagement en het vermogen ontwikkeld om tijdens de risicosessies goed door te vragen en tot de kern van het probleem door te dringen. De afgelopen jaren heeft David enkele coaching trajecten gedaan binnen de organisaties, om de andere werkmethode en de andere manier toepassing van risicomanagement (als input) bij moderne contractvormen (conform SE, UAV-GC en SCB) te implementeren.

Vaardigheden

Projectbeheersing

Risicomanagement

Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)

Projecten

Gebiedsontwikkeling Houthaven

Project Tunnelafbouw Noord/Zuidlijn

Risicomanagement DBFM N31/N33