Maarten Karsten

Persoon

adviseur

Na te zijn afgestudeerd op opdrachtgeverbeïnvloeding bij geïntegreerde contractvorming aan de TU Delft, is Maarten in 2010 begonnen als adviseur proces- en contractmanagement bij phbm.

Hij zit nu bij de Noord/Zuidlijn aan de opdrachtgeverskant. Hij vervult in dit complexe project een toetsende rol. Eerst in het wijzigingenproces, waar hij wijzigingen opstelde en verwerkte. Nu is hij doorgegroeid naar het managen van veiligheid- en brandweer gerelateerde issues. Hier liggen momenteel veel uitdagingen, maar ook projectrisico’s.

De geïntegreerde samenwerkingsvorm met de aannemerscombinatie VIA, met een strakke sturing op planning, gekoppeld aan een omvangrijke scope, met spanning tussen architectuur, veiligheid, geld, stakeholdersbelangen, onderhoud en de gekozen D&C-contractvorm, is een bijzonder leerzame omgeving. Voor zijn opdracht bij de Noord/Zuidlijn heeft Maarten diverse opdrachten met succes vervuld. Hij stelde daarbij diverse plannen, rapportages en procedures op.

Maarten volgde in 2012 en 2013 een HBO studie Bedrijfskunde om zich verder te ontwikkelen. Naast zijn professionele loopbaan is Maarten maatschappelijk betrokken. Zo organiseert hij al meer dan 10 jaar jongerenuitwisselingen voor ca. 40 buitenlandse jongeren. Tevens organiseert hij mede een jaarlijks festival voor ca. 300 man.

Vaardigheden

Contractmanagement

Geïntegreerde contractvormen

Stakeholdersmanagement

Projectbeheersing

Systems Engineering

Projecten

Contractbegeleiding SOPI Haarlem

Tender B&O gebouwen en terreinen RWS (BAM)

Afbouw Noord/Zuidlijn