Quinten Niekrake

Persoon

adviseur

Tijdens zijn opleidingen planologie en bestuurskunde specialiseerde Quinten zich al op het gebied van infrastructuurprojecten. Na zijn studie heeft hij deze lijn doorgezet als adviseur binnen de Grond-, Weg en Waterbouw. Quinten was hierbij onder andere werkzaam als adviseur op het gebied van risicomanagement en inkoop.

Als adviseur contractmanagement en inkoop heeft Quinten de afgelopen jaren onder andere aanbestedingen voor Opdrachtgevers voorbereid, inschrijvingen vanuit aannemers gecoördineerd en was hij betrokken bij de implementatie van toetsing conform SCB binnen de gemeente Haarlem. Zijn brede inhoudelijke deskundigheid combineert hij met een doelgerichte werkwijze waarmee hij ervoor zorgt dat er geen “losse eindjes” ontstaan.

Door zijn bestuurskundige expertise binnen projecten toe te passen is hij in staat om proces en inhoud met elkaar te verbinden. Een rol waarbij Quinten de verschillende teamleden ondersteunt in hun werkzaamheden ligt hem erg goed, maar hij aarzelt ook zeker niet om waar nodig zijn eigen ideeën in te brengen.

Quinten is zowel binnen als buiten werktijd ook maatschappelijk actief. Zo organiseerde hij tijdens zijn studie een internationaal congres over rechtvaardige stadsplanning en gaf hij eerder gastlessen over baggeren om kinderen op basisscholen met civiele techniek kennis te laten maken.

Vaardigheden

Contract Management

Inkoop Management

Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)