Afstudeerder bij phbm

Artikel

Vanaf het tweede kwartaal van 2017 is Alend Nader aan het afstuderen bij phbm. Alend is student civiele techniek aan de TU Delft en is nu bezig met de masteropleiding Construction Management & Engineering. Tijdens zijn master wekte de samenwerking in de infrastructuur zijn interesse. In combinatie met de komst van de Marktvisie heeft hij besloten om zich te verdiepen in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens het afstuderen.

 

Het afstudeeronderzoek is een aanvulling op de Marktvisie, met de focus op de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer staat onder druk. Gedurende de afgelopen jaren leek de spanning tussen opdrachtgever en opdracht vaak centraal te staan in plaats van het realiseren van het bouwproject, wat het uiteindelijke doel is. In de tijd van nu, met steeds complexere opgaven en toenemende burgerparticipatie, hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar nodig om gezamenlijk toekomstige uitdagingen aan te gaan.

 

Het onderwerp van het onderzoek is de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in bouwteamverband vergeleken met de samenwerking in D&C projecten. Hierbij worden praktijkervaringen geanalyseerd door de RECAP-tool toe te passen. De RECAP is een assessment tool, ontwikkeld door promovendus M.Suprapto in 2016, om de staat van de samenwerking vast te stellen.

 

De keuze voor het bouwteam en het D&C contract is gemaakt op basis van twee bevindingen. Ten eerste is het bouwteam bezig met een opmars. Het bouwteam contract bestaat al veel langer, maar werd afgelopen jaren weinig meer gebruikt. Deze opmars is niet verrassend gezien de positieve samenwerking bij het gebruik van het bouwteam. Ten tweede wordt het D&C contract, van alle geïntegreerde contracten, het meest toegepast. Hoewel het gebruik ervan over het algemeen positief is, lijkt de samenwerking niet altijd optimaal te zijn.

 

In de eindfase zullen de bevindingen en resultaten worden gevalideerd door middel van een workshop met experts in de infrastructuur. De verwachting is dat als conclusie van het onderzoek aanbevelingen worden gedaan om bepaalde aspecten van het gebruik van het bouwteam te implementeren in het gebruik van D&C projecten. Deze aanbevelingen zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 worden gepubliceerd.

 

Geschreven door

Laat een Reactie achter