Geblinddoekt, geboeid en geïnspireerd.

Artikel

Op donderdagmiddag 9 november jl. vond de jaarlijkse phbm netwerkbijeenkomst plaats op het Bouw en Infra park te Harderwijk. Het thema van dit jaar was ‘Samenwerken is topsport’. Een kleine 100 vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infrastructuur kwamen samen om zich te laten inspireren, ervaringen uit te wisselen en te netwerken.

De middag begon geblinddoekt voor de aanwezigen. Esther Crombag introduceerde zo haar leefwereld. Zij werd op haar 11e plotseling blind en kwam snel tot de conclusie dat ze een ‘normaal’ leven wilde leiden. Dat werd haar missie, waarbij ze vasthield aan haar stelregels ‘kan niet, bestaat niet’ en ‘durf te geloven in je eigen kunnen’.

Met haar energieke en positieve levensinstelling studeerde Esther Cum Laude af als Meester in de Rechten en werd daarna docent aan de universiteit. Daarnaast stortte ze zich op de wielersport en werd hiermee viermaal Nederlands kampioen op de tandem.

Na een kop koffie en met het motto ‘Eerst zelfvertrouwen om daarna (blind) te kunnen vertrouwen’ van Esther in ons achterhoofd, bespraken we vier thema’s rondom samenwerken en vertrouwen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

  1. Liever een projectcoach dan een projectjurist.
  2. Vertrouwen is een keuze.
  3. Om succesvol samen te werken is inhoudelijke deskundigheid van alle partijen nodig.
  4. BIM wordt de samenwerkingstaal binnen de infrastructuur.

Deze thema’s sluiten aan bij de nieuwe Marktvisie en de transitie van de ‘Markt tenzij‘ naar ‘Samen met de markt’ waar de infra wereld zich midden in bevindt.

In de afsluitende terugkoppeling gaven de verschillende groepen concrete adviezen om samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de sector te verbeteren:

  • Zoek de ruimte op voor gesprek tussen opdrachtgever en opdrachtnemers tijdens de aanbestedingsfase;
  • Organiseer het informele gesprek. Dus vaker een BOT (Benen-op-Tafel)overleg en minder formeel contractoverleg;
  • Wees eerlijk over je eigen belangen en doelen en spreek je zorgen uit. Kortom: durf je kwetsbaar op te stellen;
  • Maak connectie met de persoon: het gaat om de vent, niet om de tent;
  • Verdiep je in de kennis en kunde van de partij aan de andere kant van de tafel en ben je bewust van het verschil in expertise;
  • Spreek van te voren met elkaar af hoe je ruzie gaat maken, zodat een conflict de samenwerking niet in de weg hoeft te staan.

Wij danken alle aanwezigen voor hun inbreng en hun aanwezigheid en wensen iedereen veel succes met het in praktijk brengen van de adviezen. Graag tot volgend jaar bij onze netwerkbijeenkomst!

Geschreven door

Laat een Reactie achter