Expertises

Page

Wij adviseren en ondersteunen in inkoop-, contract-,  risico- en planningsmanagement ten behoeve van infrastructurele projecten. Deze werkzaamheden voeren wij uit in opdracht van opdrachtgevers (publiek/privaat) en opdrachtnemers. Wij leveren deskundigheid in ‘moderne’ of geïntegreerde contractvormen, zoals Design & Construct, DBFM en alliantie contracten op basis van onder andere de UAV-gc. Ook de traditionele contractvormen op basis van de UAV behoren tot het werkveld van phbm. Deze werkzaamheden voeren wij uit in elke projectfase tijdens de gehele levenscyclus.

Om de behoefte van de opdrachtgever aan extra menskracht of bijzondere specialismen te vervullen, leveren wij capaciteit, kennis en kunde. Wij stellen hoger opgeleide professionals ter beschikking met bouw- en civieltechnische deskundigheid. Dit kunnen wij doen door ondersteuning voor een langere periode of door kortlopende specifieke adviesopdrachten.

Onze diensten brengen wij onder in vier categorieën;

  • inkoopmanagement
  • contractmanagement
  • risicomanagement
  • planningsmanagement
  • workshops