Contractmanagement

Pagina
contract

samen aan de lat

Het is in ons aller belang om de opdrachtnemer te laten slagen in het voldoen aan de eisen en het optimaal invulling geven aan de contracten. Hiervoor staan we samen aan de lat, zodat uiteindelijk de gemeenschappelijke doelen van de opdrachtgever/opdrachtnemer worden behaald

Er bestaat een spanningsveld tussen enerzijds het contract en anderzijds de context en het speelveld waarin partijen (ON/OG) samenwerken. Het contract is helder en de ‘spelregels’ van de UAV-gc zijn ook helder: de ON is en blijft verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen. En sterker nog, om hier op een beheerste, geborgde wijze invulling aan te geven en dit aan te tonen. De OG stuurt op afstand en toetst of de ON voldoet.

Onze visie is dat vakinhoudelijke deskundigheid bij het contractmanagement net zo belangrijk is als houding en gedrag: Als we merken dat een ON/OG in oud gedrag vervalt (ON afwachtend wordt en/of OG teveel sturend wordt), dán wordt het tijd om te gaan sturen op houding en gedrag naast te auditen op deskundigheid. Wij stellen in al onze projecten de mens dan ook centraal.

Onze contractmanagement adviseurs:

Onze contractmanagement opdrachten:

Projecten bij Opdrachtnemers

Walmuurvernieuwing Singel – H.v. Steenwijk

Projecten bij Opdrachtgevers

Ombouw Amstelveenlijn – Gemeente Amsterdam MeT

Contractmanagement en implementatie SCB voor kennisinkoop – Rijkswaterstaat

Busplatform en P+R terrein – Amsterdam Noord – Gemeente Amsterdam MeT

Spitsmijden A12 Veenendaal-Ede-Grijsoord – Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat

Maatregelen aanpassen toerit Someren, A67 Eindhoven-Venlo – Rijkswaterstaat

Het Auditbuerau: SCB bij Gemeente Haarlem – Gemeente Haarlem

Opleiden contractmanagers afdeling Projecten – Gemeente Amsterdam DIVV

A15 Maasvlakte-Vaanplein – Rijkswaterstaat