Planningsmanagement

Pagina

 

 

_DSC7165

 

planning als brug

Planningen voor geïntegreerde contracten van infrastructurele projecten zijn vaak behoorlijk complex. Om te bewaken dat aan alle mijlpalen wordt voldaan en gegeven de vaak complexe processen en faseringen die nodig zijn om klant-, omgevings- en technische eisen aan te voldoen, is het essentieel dat een duidelijke en gestructureerde planning en een planningssystematiek worden opgesteld.

phbm gebruikt de planning als brug tussen alle partijen in een projectorganisatie, zowel intern als extern. Hierdoor ontstaat een gezamenlijk belang waarin het projectresultaat voorop staat. Een planningssystematiek waarbij een transparante samenwerking en een vertrouwelijke band tussen alle partijen centraal staan ondersteunt de succesvolle realisatie en tijdige oplevering van het project.

Wij realiseren op inhuur- of productbasis onder andere de onderstaande diensten;

  • Opstellen en actualiseren deterministische planningen
  • Opstellen en actualiseren probabilistische planningen en Monte Carlo analyse
  • Rapporteren: Planningsnota, Kwartaalrapportage
  • Afstemmen planning met projectteam, raakvlakpartijen en stakeholders
  • Toetsen: Tenderplanning , Planningsproces ON, Betaalcriterium D&C, Ter acceptatie ingediende Baseline, VGR Opdrachtnemer

Onze planningsmanagement adviseurs:

Onze planningsmanagement opdrachten:

Projecten bij Opdrachtnemers

Walmuurvernieuwing Kromme Nieuwegracht – H.v. Steenwijk

Walmuurvernieuwing Singel – H.v. Steenwijk

OV-Terminal Utrecht Centraal – Besix Nederland

Utrecht Stationsplein West – Besix Nederland

Capaciteitsuitbreiding Tweede Coentunnel – Coentunnel Construction

Projecten bij Opdrachtgevers

De Afsluitdijk – Rijkswaterstaat GPO

IMPAKT – Rijkswaterstaat

Ontwikkeling Lelystad Airport – Lelystad Airport

Ombouw Amstelveenlijn – Gemeente Amsterdam MeT

DBFM Sluizenprogramma – Rijkswaterstaat GPO