Onze cultuur

Page

Om geïnspireerd te blijven en steeds de juiste mensen te kunnen inzetten, zorgen wij voor een werksfeer waarin respect voor elkaar en plezier in het werk bovenaan staan. phbm adviseurs zijn niet alleen inhoudelijk sterk in hun vak. Zij zijn ook teamspelers met organisatietalent en persoonlijke sensitiviteit. Iedere phbm adviseur is daarom op zijn of haar eigen manier bezig met persoonlijke ontwikkeling. Onze mensen zetten wij om die reden altijd zodanig in op een opdracht, dat er minimaal één dag in de twee weken overblijft voor andere zaken, waaronder kennisopbouw en kennisoverdracht. Wij stimuleren elkaar en dagen elkaar uit om zelf na te denken en aan te geven in welke richting wij willen groeien, bijvoorbeeld met opleidingen en cursussen.

Onze aanpak

In onze aanpak streven wij ernaar onze opdrachtgever van dienst te zijn door;

inspiratie
Wij prikkelen graag onszelf en de mensen met wie wij samenwerken. Zo dagen we elkaar uit om tot nieuwe inzichten te komen en verder te gaan dan voor mogelijk wordt gehouden.

verbinding
Wij streven naar verbinding binnen het team en met partijen waarmee wordt samengewerkt. Wij doen dit door het erkennen van ieders kwaliteiten en bijdragen en open en transparant te communiceren.

kennisoverdracht
Wij streven er altijd naar kennis achter te laten in de organisatie van de opdrachtgever. Onze adviseurs besteden veel tijd aan kennisontwikkeling en persoonlijke groei. Daarnaast laten wij onze opdrachtgevers van onze kennis profiteren door regelmatig workshops te organiseren.

Onze organisatie

phbm is jong en groeiend. Wij zijn toonaangevend op het gebied van contractmanagement, inkoopmanagement, planningsmanagement en risicomanagement in de infrastructuur. Wij hebben de ambitie om voor onze opdrachtgevers maximale waarde toe te voegen en aan onze medewerkers een aantrekkelijke en uitdagende loopbaan te bieden.

Wij zijn gemotiveerd, betrokken en up-to-date met de ontwikkelingen in ons vakgebied. Onze organisatie kenmerkt zich door een platte structuur met korte lijnen en informele open communicatie. Er is een sfeer van vertrouwen en openheid waarin alles gezegd kan worden en mensen elkaar aanspreken op afspraken en verantwoordelijkheden. Zowel ‘van boven naar beneden’ als ‘van beneden naar boven’.

Samenwerking is belangrijk voor ons: als wij denken dat een project gebaat is bij een combinatie van expertises, zijn wij niet bang om andere partijen te betrekken om zo tot de beste oplossing te komen.