Initiatief Building Bridges

Page

Na een succesvolle periode heeft phbm op 7 april j.l.het Building Bridges afgesloten. Een bijzonder initiatief waarin phbm statushouders heeft geholpen om een baan te vinden in de infrastructuur. Dit met hulp vanuit ons netwerk. Na een intensieve verkenningsperiode is phbm in contact gekomen met ruim vijftig enthousiaste bedrijven die een steentje willen bijdragen en is er een database opgebouwd van vijftig statushouders. Ons eindresultaat: drie succesvolle matches!

Om alle betrokkenen; statushouders, klanten en relaties, te bedanken voor hun inzet, is door phbm een “Celebration” georganiseerd. Op deze dag waren alle betrokkenen uitgenodigd om het resultaat van ons project te vieren. Het Building Bridges project houdt hier voor phbm op; maar niet voor de 50 statushouders. Vanuit phbm vinden wij het belangrijk dat het project Building Bridges een vervolg krijgt. Daarom zal het Building Bridges project overgedragen worden aan de stichting Refugee Talent Hub (RTH). Zij gaan met onze opgebouwde database van statushouders aan de slag en verder met de zoektocht voor het vinden van een baan.

De Celebration startte met een georganiseerde sollicitatietraining voor de statushouders. In deze sollicitatietraining zijn handvaten, tips & tricks meegegeven aan de statushouders die een bijdrage leveren aan hun toekomstige gesprekken met werkgevers. Een onderdeel van de sollicitatietraining waren de één op één gesprekken. Hierin werd de zojuist opgedane theorie direct vertaald naar de praktische wijze van het voeren van gesprekken, het bespreken van presentatietechnieken en het bijwerken van hun CV’s.

Het tweede deel van de middag stond in het teken van  relaties en klanten. Die  begon met een presentatie met het laten zien van een andere attitude in de vluchtelingenproblematiek en het leveren van een bijdrage aan het plaatsen/matchen van vluchtelingen uit onze infrasector. Ook werden de ‘lessons learned’ gedeeld en verteld welke bijzondere mensen phbm heeft ontmoet. Het was een spannend traject, waarbij phbm hard heeft gewerkt om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan zowel de statushouders als onze klanten.

 

Refugee Talent Hub neemt het stokje over

De directeur van Refugee Talent Hub Paul Mbiyaki mocht vervolgens spreken en begon met de volgende quote: “ David, er is één ding waar ik niet mee eens ben; het bemiddelen van mensen is geen vak, het is een kunst. Het is de kunst van het verleiden”. Paul nam ons mee in zijn digitale matchingsforum; de Refugee Talent Hub, en het ontstaan van de huidige organisatie. De Refugee Talent Hub begeleidt ”Vluchtelingen met Talent” versneld naar werk. Werkmogelijkheden variëren van werk-ervaringsplekken tot full-time banen. Er zijn op dit moment meer dan 75 Partners (bedrijven en (overheids- en onderwijs)instellingen) aangesloten, die zich allemaal op hun eigen manier verbonden en gecommitteerd hebben aan de Refugee Talent Hub om Vluchteling Talent versneld aan een baan te helpen. Paul eindigde zijn speech met dat hij met de Refugee Talent Hub het initiatief Building Bridges volledig zal over nemen van phbm.

 

Interview Simone Kraaijenbink & Presentatie Mutaz Abbas

Ter illustratie van een succesvolle match zijn Simone Kraaijenbink van Benthem & Crouwel Architecten en Mutaz Abbas gevraagd hun ervaringen over het Building Bridges project met ons te delen. Met onze inzet is Mutaz geplaatst  bij Benthem & Crouwel Architecten. Mutaz vertelde in zijn presentatie over zijn vaderland Syrië en ervaringen die hij tot nu toe bij Benthem & Crouwel Archtitecten heeft opgedaan.  Mutaz was dankbaar voor het feit dat hij een kans kreeg om zijn passie voor architectuur weer  te kunnen oppakken in Nederland.

Afsluiting

De Celebration is afgesloten met een borrel en een presentje voor alle aanwezige relaties, klanten en statushouders. Met een toast is dit bijzondere project feestelijk afgesloten. Wij, als phbm, kijken allen terug naar een leerzaam project met veel bijzondere ontmoetingen met statushouders en een resultaat waar we trots op zijn.

Meer over ons Building Bridges initiatief is hieronder te lezen.

Achtergrond Initiatief Building Bridges

Vluchtelingenproblematiek in Nederland

Nederland heeft momenteel te maken met de grootste stroming van vluchtelingen sinds tien jaar (bron: Centraal Orgaan opvang Asielzoekers COA). Deels van de Nederlandse bevolking staat afwijzend ten aanzien van vluchtelingen, maar wat deze Nederlanders vaak niet weten is dat er in deze groep ook gemotiveerde en hoog opgeleide mensen zijn die graag aan het werk willen, maar missen de kansen om daadwerkelijk aan het werk te gaan. Veel in deze groep mensen zijn bereid om hard te werken, verder opgeleid te worden en van waarde te zijn in onze samenleving. Zij worden alleen niet erkend vanwege de taalbarrière, ongeldige diploma’s, afgebroken opleiding en omdat zij geen netwerk hebben waarin ze eventueel opgevangen kunnen worden.

Als phbm voelen wij ons verantwoordelijk om een bijdrage te leveren om gemotiveerde statushouders in contact te brengen met werkgevers.

Hier ligt een rol voor ons weggelegd; met ons groot netwerk in de civiele wereld, zijn wij goed in staat om gemotiveerde kandidaten daarin te verbinden en samenbrengen van mensen/organisaties.

Building Bridges: statushouders verbinden met werkgevers in de infrastructuur.

Wij hebben de naam Building Bridges specifiek gekozen voor ons maatschappelijk initiatief. Building Bridges staat vrij vertaald voor ‘bruggen bouwen’. Dit is wat phbm wil bereiken met het initiatief: een brug bouwen tussen statushouders en werkgevers in de infrastructuurwereld (bijvoorbeeld opdrachtgevers / opdrachtnemers / adviesbureaus / ontwerpbureaus). Ons doel is om deze statushouders op weg te helpen naar een stage, werkervaringsplek of baan en ons netwerk daarvoor in te zetten. Wij hopen ook andere bedrijven te inspireren om soortgelijke initiatieven te ontwikkelen in hun branche.

Wat hebben we gedaan?

 • Selecteren statushouders met achtergrond binnen de infrastructuur
 • Bekijken de mogelijkheden/wetgeving en voorwaarden die er zijn voor een samenwerking met een statushouder
 • Vinden bedrijven die op zoek zijn naar mensen die hun handen uit de mouwen willen steken en hen ook kunnen begeleiden bij een werkplek

Wat vroegen we van participerende bedrijven?

Mee te denken/doen in de mogelijkheden die er zijn voor de statushouder werkervaring op te laten doen in de civiele sector door:

 • Een werkervaringsplek aan te bieden (minimaal 2 maanden), en/of
 • Statushouder deel te laten nemen aan trainingen/interne opleidingen (traineeship), en/of
 • Statushouder aan te nemen en hem een kans te geven

De voordelen/ kansen om statushouder in dienst te nemen zijn de volgende:

 • Gemotiveerde kandidaten die graag willen werken.
 • Technische expertise waar veel vraag naar is in Nederland
 • Kandidaten worden vooraf geselecteerd op aantal basisvoorwaarden
 • Bestaat mogelijkheid tot het verkrijgen van subsidies
 • Kan waardevolle invulling zijn van verplichtingen (SROI)
 • Vergroot de diversiteit binnen het bedrijf (andere manier van denken)
 • Internationaal georiënteerd (nieuwe kennis en ervaringen)
 • Kennis van vreemde talen (niet alleen Engels)
 • Wij bieden interessante kans om direct in contact te komen met experts.

Wij zijn in contact geweest en hebben samengewerkt met:

 • Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF (Atusa Lalizadeh, Ambassadeur)
 • VluchtelingenWerk Nederland (Wilma Roozenboom, Intermediair Zakelijke Relaties)
 • Refugee Start Force (Joost van der Hel, Founder)
 • Quirine Veth

Wij waren op zoek naar:

 • mensen die ook bezig zijn (geweest) om vluchtelingen aan een werkervaringsplek/baan te helpen (succesvoorbeelden);
 • bedrijven die op zoek zijn naar mensen die hun handen uit de mouwen willen steken en hen ook kunnen begeleiden bij een werkplek en
 • andere nuttige tips die ons kunnen helpen deze droom van ons te realiseren.

Wij bedanken iedereen voor hun hulp!